Fiziksel egzersiz nedir? Özellikleri nelerdir?

Fiziksel egzersiz nedir? Fiziksel egzersiz ne işe yarar? Özellikleri ve içeriği nelerdir?

PopArt Yardımsever Soruldu on 17 Aralık 2017 Kategori : Spor.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

FİZİKSEL EGZERSİZ

Egzersiz; belli bir beceri oluşturmak ya da geliştirmek amacına uygun eylemlerin sistematik ve bilinçli bir şekilde tekrarlanması anlamına gelir.

Egzersizin klâsik tanımlarından yola çıkarak, fiziksel egzersizin tanımlanması daha kolaydır. Bedensel eğitimin öncelikli amaçları olan fiziksel gelişim ve motorik kapasitesinin geliştirilmesi göz önünde bulundurularak, fiziksel egzersizin tanımı şu şekilde yapılabilir: insanların fiziksel gelişimlerini ve motorik kapasitelerini geliştirmek üzere sistematik ve bilinçli olarak yapılan fiziksel eylemler dizisidir.

Organizmanın morfolojik ve fonksiyonel özelliklerinin gelişimi, ona uygun olarak düzenlenmiş ve yönlendirilmiş fiziksel egzersizler uzun süreli tekrarlanmadan şüphesiz ki sağlanamaz.

Özellikler

□ Fiziksel egzersiz, beden eğitimi amaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir.

□ Belli norm ve metodik kurallarına göre, sistematik olarak tekrarlanır.

□ Egzersiz insanların biyolojik alanını etkilediği kadar, psikolojik alanını da etkiler (fizik egzersizin uygulanması, hafıza, dikkat, düşünme, istek gibi psikolojik olayları etkiler).

□ Fiziksel egzersizin uygulanması için belli derecede fiziksel efor (kas kasılması, dolaşım ve solunum sisteminin hızlanması için) harcanması gerekir.

İçerik

Fiziksel egzersizin içeriği, onu oluşturan bütün elementleri kapsar. Bu nedenle her fiziksel egzersizin belli bir içeriği olduğu söylenebilir. Fiziksel egzersizi oluşturan elementler şunlardır:

• Vücut ve vücudun parçalarının hareketleri,

• Fiziksel eforun kapsamı, yoğunluğu ve karmaşıklığı,

• Psikolojik efor.

Bu elementler bütün fiziksel egzersizler için temeldir. Ancak çeşitli fiziksel egzersizlerin içeriği değerlendirildiği zaman, her elementin boyutlarını, niteliğini ve diğer elementlere olan etkisini göz önünde bulundurmak gerekir.

Papua Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.