Fototransmutasyon nedir?

Işıl dönüşüm olarak da bilinen fototransmütasyonu tanımlar mısınız?

kompo Bilgili Soruldu on 15 Mayıs 2017 Kategori : Fizik.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Fototransmütasyon; yüksek enerjili elektromagnetik ışınım (gamma ışını fotonu) soğuran bir atom çekirdeğinin, proton, nötron ya da alfa parçacığı gibi bir temel parçacık salarak değişik türden bir çekirdeğe dönüşmesi biçimindeki çekirdek tepkimesidir.

Örneğin, magnezyum-25 izotopu, yeterli enerjiye sahip bir foton soğurarak bir proton salar ve böylece sodyum-24 izotopuna dönüşür. Işıldönüşüm, foton soğuran bir çekirdeğin kütleleri hemen hemen birbirine eşit iki parçaya ayrışması biçimindeki ışıl bölünüm (fotofisyon) sürecinden farklıdır.

kel Bilgili Yanıtın girişi : on 15 Mayıs 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.