Freud’un kişilik kuramı kısaca

Sigmund Freud’un kişilik kuramını sadece temel özellikleri ile kısaca açıklayabilir misiniz?

mahalle Çaylak Soruldu on 8 Kasım 2016 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Freud’a göre kişilik id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) adı verilen bölümlere ayrılır ve bunlar arasındaki etkileşim sonucu oluşur.

İd: Kişiliğin ilkel bölümüdür. Kalıtımsal dürtü ve arzuları içerir. Freud’a göre idi oluşturan iki temel dürtü, cinsellik ve saldırganlıktır. İd, “her yerde her zaman, her şekilde” dürtüleri, gereksinimleri, istekleri doyuma ulaştırmak ister.

Ego: Kişiliğin psikolojik yanıdır. İdin isteklerini denetim altında tutmaya çalışan kişilik birimidir. İd ile süperego arasında denge kurmaya çalışır. Ego “nerede, ne zaman, nasıl” davranılması gerektiğini belirler.

Süperego: Kişiliğin toplumsal değerlerle ilgili yanını ifade eder. insanların davranışlarını, toplumdaki değerlere göre yorumlar. Bireyin vicdanıdır, idden gelen ve egodan geçen isteklerin toplumsal değerlere uygunluğunu araştırır. Kısacası Freud’a göre id, arzu ve istekleri; ego, mantığı; süperego ise vicdanı temsil eder. Süperego “hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir şekilde” gibi kurallarla idin doyumunu engellemek ister.

semikler Bilgili Yanıtın girişi : on 8 Kasım 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.