Fuzuli’nin mahlasının anlamı nedir?

Fuzuli neden Fuzli mahlasını almıştır, bu mahlanın anlamı nedir?

IMF Çaylak Soruldu on 24 Mart 2018 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Sürekli geçim sıkıntısı çeken Fuzûlî, Osmanlı şairlerinin gördükleri saygıya ve yaşadıkları rahat hayata imrenmiş; Bağdat ve Kerbelâ gibi yerlerde değerinin bilinmediğinden yakınmış, Rum (Anadolu) ülkesine ya da Tebriz’e gitmek istemiş, bunu da birçok şiirinde dile getirmiştir.

Bir defasında Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bâyezid’e bir mektup yazan Fuzûlî, bu mektupta şehzâdenin yanına varmaktan başka bir isteğinin olmadığını, ama yol parası bulamadığından bu isteğini yerine getiremediğini söylemiştir.

1556’da yılında Kerbelâ’da ölen bu büyük şair, “boş, gereksiz” anlamlarına gelen mahlasını niçin aldığını “Farsça Dîvân”ın ön sözünde açıklarken önceleri daha güzel mahlaslar aldığını, bunlarla güzel şiirler yazdığını fakat bu mahlasların birçok şair tarafından çabucak kullanılması üzerine, ileriki zamanlarda birçok karışıklığın ortaya çıkacağını düşünerek kimsenin beğenmeyeceği Fuzûlî mahlasını aldığını söylemiştir. Fakat bu sözcüğün aynı zamanda “fazl” (iyilik, erdem, fazilet) sözcüğünün çoğulu olduğunu da sözlerine eklemiştir.

bocce Yardımsever Yanıtın girişi : on 24 Mart 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.