Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Kişilik Psikolojisi nedir?

Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Kişilik Psikolojisi nedir? Açıklar mısınız.

ankara Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2014 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Gelişim psikolojisi: Bu alanda doğum öncesinden başlayıp ölüme kadar geçen süre içinde insan davranışlarını biçimlendiren etkenler, yaşa ve olgunlaşmaya paralel olarak ortaya çıkan değişmeler doğrultusunda incelenir. Algılama, düşünme, kavrayış, öğrenme gibi yetilerin süreç içinde nasıl şekillendiği gelişim psikologlarını ilgilendiren temel konular arasındadır.

Sosyal Psikoloii: Bu alanda bireylerin birbiriyle etkileşiminin ve sosyal çevrenin, bireylerin duygu ve davranışları üzerindeki etkisiyle ilgilenilir. Örneğin; sosyal uyum sürecinde tutumların rolü, liderlik sosyal etki gibi konular incelenir.

Kişilik psikolojisi: Bu alanda kişiliğin gelişimi. kendilik algısı ve bireysel farklılıklar gibi konular üzerinde çalışılır. Örneğin; “Kişiliği oluşturan bileşenler nelerdir? Çevresel ve kalıtsal faktörlerin kişilik üzerindeki etkisi nelerdir?” gibi konular araştırılır.

avukat Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.