Halim Özyasızıc Kimdir? Ünlü Hattatımızın Hayatı Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Halim Özyasızıc Kimdir? Ünlü Hattatımızın Hayatı Hakkında Bilgi Verir misiniz?

HenryMorgan Yardımsever Soruldu on 18 Nisan 2020 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Halim Özyazıcı, (d. 1897, İstanbul – ö. 1 Ekim 1964, İstanbul), son dönemin en ünlü Türk hattatlarından. Rüştiyeden sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (sonradan Güzel Sanatlar Akademisi, bugün Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Aynca Medresetü’l-Hattatin’e devam etti. Rüştiyedeyken ünlü hattat Hamid Aytaç’tan nka dersleri almıştı; daha sanra Ferid Bey’den divani, Hasan Rıza ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Hulûsi Yazgan’dan da nestalik meşk etti. Askerliğini yaptıktan sonra Bâbıâli’de bir yazı dükkânı açtı. 1946’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne güzel yazı öğretmeni olarak atandı. 1963’te emekliye aynldıktan sonra Topkapı dışındaki bağına çekildi ve yazıyla uğraştı. Geçirdiği bir trafik kazasından birkaç gün sonra öldü.

Özyazıcı bütün yazılarda ustaydı. Yazıyı çok hızlı ve düzeltme yapmaya gerek kalmayacak kadar düzgün ve doğru yazmasıyla ün kazanmıştır.

Özel koleksiyonlardakilerden başka, Üsküdar Selimiye Camisi kubbe yazısı, Sokol-lu Mehmed Paşa Camisi kubbe, kuşak ve pencere yazıları, Bali Paşa Camisi kubbe yazısı, Ağa Camisi kuşak yazısı, Şişli Camisi kuşak ve kubbe yazısı, Ankara Maltepe Camisi kuşak ve kubbe yazısı yapıtları arasındadır.

Jude Çaylak Yanıtın girişi : on 18 Nisan 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.