Hayvan Gruplarının Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Açıklar mısınız?

Hayvan gruplarının özelliklerini maddeler halinde açıklar mısınız?

anguilla Çaylak Soruldu on 28 Mart 2020 Kategori : Biyoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

HAYVAN GURUPLARININ ÖZELLİKLERİ

 1- Hiyerarşi:

Hiyerarşi, bireylerin toplum içinde derecelendirilmeleridir. Hiyerarşi, grupta enerji kaybını önleyerek üyeler arasında huzurlu ve uyumlu bir yaşamın gerçekleşmesini sağlar. Böylece hayvan toplumunun yaşama şansı artar. Bir besinin paylaşılmasında, diğer üyelerin besini lidere bırakmaları ve geri çekilmeleri buna güzel bir örnektir.

 2- Önderlik:

Önderler, hayvan grubunu tehlikelere karşı koruyan, tehlikeleri sezen, çevik, kurnazca hareket eden ve grubun devamlılığını sağlayan bireylerdir. Genellikle göç eden kuşlar, yolu gösterecek kılavuzlara sahiptirler. Grup içindeki bireyler, kılavuzları izleyerek onun davranışlarına önem verirler. Özellikle genç ve yavru bireyler liderden ders alır, davranışlarını öğrenmeye çalışırlar.

Önder ve onu izleyenler arasındaki ilişki, grubun sürekliliği açısından çok önemlidir.

 3- Toprağa Bağlanma:

Her canlının yaşadığı, belli sınırları olan bir yaşama alanı vardır. Bu alan, canlının besinini sağlayabilmeli, üreme, yuva kurma, barınma, korunma gibi birçok hayatsal ihtiyaçları karşılamaya uygun olmalıdır.

 4- Haberleşme:

Haberleşme, grup fertlerinin birbirleriyle anlaşmalarını sağlaması açısından önem taşır. Haberleşme, bireylerin düzenli çalışmasını ve grubun devamlılığını sağlar. Hayvan toplumlarında değişik şekillerde haberleşme görülür. Bazı sesler çıkarma, işaretler yapma, özel kimyasal maddeler salgılama ve çeşitli hareketler yapma şeklinde haberleşme sağlanabilir.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 29 Eylül 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.