Hudson Nehri Okulu (Hudson River School) nedir?

Hudson Nehri Okulu nedir, Ne zaman kurulmuş, üyesi olan ressamlar kimlerdir? Hudson Nehri Okulu hakkında bilgi

hulk Doktor Soruldu on 5 Haziran 2017 Kategori : Sanat.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Hudson Irmağı okulu, yaklaşık 1825 ile 1870 arasında ABD’de etkinlik gösteren çeşitli kuşaklardan manzara ressamlarının oluşturduğu gruptur. İlk üyeleri çoğunlukla, New York kentinin kuzeyindeki, Hudson Irmağının geçtiği Catskill yöresinin şiirselliğinden esinlenmiş olsa da okulun adı coğrafi bir bölgeden çok, sanatçıların benzer tavırlarını yansıtır. Romantizm hareketinin doğal bir sonucu olan Hudson Irmağı okulu, ABD’de doğmuş ilk resim okuluydu; üstelik Amerikan doğasının güzelliklerini yüceltmesi ve Avrupa resim okullarından bağımsız olmaya çaba göstermesiyle de ulusalcı bir çizgi izliyordu.

Thomas Doughty, Asher Durand ve Thomas Cole gibi Hudson Irmağı okulunun ilk üyeleri açık havada çalışarak Hudson Vadisinin el değmemiş doğal güzelliklerini büyük bir özenle tuvale geçiriyorlardı. Gerek onlar, gerekse arkalarından gelenlerin çoğu, bir süre Avrupa’da eğitim görmüş olmalarına karşın, ilk başarılarını ülkelerinde kazandılar. Ana temaları Amerika’nın iç kesimlerinin ıssızlığı ve görkemiydi. Doughty, Hudson Vadisinin sakin, lirik ve kendi halinde görünümlerini yansıttı. Durand, özellikle ormanlarda ağaçlar arasında oynaşan solgun ışık demetlerini lirik bir anlatımla işledi. İlk kuşağın en romantiği Cole ise, fırtınalı doğa görünümlerini yeğledi. Yapıtlarında ABD’ nin kuzeydoğusunu işleyen öbür ressamlar Alvan Fisher, Henry Inman, Samuel F. B. Morse ve sonraları John Kensett, John Casilear, Worthington Whittredge ve Jasper F. Cropsey’di. Daha bireysel bir yaklaşımı olan George Inness de resme Hudson Irmağı ressamı olarak başlamıştı.

El değmemiş doğa manzaralarına düşkün olan ressamlar için Batı daha çekiciydi. John Banvard ve Henry Lewis, Mississippi Irmağı boyundaki geniş alanların dev panoramalarını yaptılar. Uzakbatı’yı keşfeden ilk ressamlar arasında Thomas Moran ile Albert Bierstadt da vardı. Bierstadt, Kayalık Dağlardan, Büyük Kanyondan ve Yosemite Vadisinden görkemli manzaralar yaptı.

Hudson Irmağı okulu, 19. yüzyılda uzun süre Amerikan manzara resmine egemen oldu. Aynı dönemde yapılan tür resimleri, portreler ve halk sanatı ürünleri de büyük ölçüde ulusal nitelikler taşıyordu. Ama 1870’lere gelindiğinde Avrupa’daki sanat hareketlerine karşı ilgi yeniden canlandı ve sanatta ulusalcı tutum yaygınlığını yitirmeye başladı. Bu anlayış 20. yüzyılın başlarında yeniden canlandı.

Annam Çaylak Yanıtın girişi : on 5 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.