Hurri dili nedir?

Hurri dili nedir? Hurri dilinin özellikleri ve tarihi hakkında bilgi lütfen..

Goktendustu3elma Çaylak Soruldu on 12 Mayıs 2017 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Hurri dili, İÖ 3. binyılın son birkaç yüzyılından Büyük Hitit İmparatorluğu’nun (İÖ y. 1450 – y. 1200) son yıllarına değin konuşulan eski dil. Ne Hint-Avrupa, ne de Sami dillerine bağlıdır. Hurri diline ilişkin bazı belgeler günümüze ulaşmıştır. Bunların en önemlileri, Boğazköy’de (Hattuşa) ele geçen Hitit arşivindeki çiviyazılı tabletlerin hurlili (Hurri dilinde) işaretli bölümleridir. Bu dili konuşanların, Zagros Dağları bölgesinden geldiği ve İÖ 2. binyılın başlarında Anadolu’nun güneydoğusuna ve Mezopotamya’nın kuzeyine yayıldığı sanılmaktadır. Hurrilerin yerleştiği bölgenin bazı kesimleri İÖ 2. binyılın ortalarına değin, bir Hint-Ari soylu sınıfı olan Mitannilerin egemenliğinde olduğundan, ilk araştırmacılar Hurrileri yanlış biçimde Mitanniler olarak adlandırmışlardır. Daha geç ortaya çıkan Urartu dilinin Hurri diliyle aynı dilden türediği sanılmaktadır.

gambol Bilgili Yanıtın girişi : on 12 Mayıs 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.