İçe kapanma hastalığı nedir?

İçe kapanma hastalığı nedir? İçe kapanmanın özellikleri nelerdir? Hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

hulk Doktor Soruldu on 17 Ağustos 2017 Kategori : Sağlık.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İçekapanma, otizm olarak da bilinir, kişinin, zihinsel enerjisini tümüyle kendi içine yöneltmesi biçiminde ortaya çıkan ruhsal durum; çoğu zaman gerçeklikten kopuş, düş dünyasına sığınma ve insanlarla ilişki kuramama gibi özelliklerle birlikte ortaya çıkar. Derin düşüncelere dalma ve yoğun biçimde hayal kurma, içekapanmada sık görülen düşünme biçimleridir. Kişi, gerçeklikle bağını koparıp sanrı ve varsanılarla dolu öznel bir dünyaya sığındığında, içekapanma hastalıklı bir nitelik alır. Bu duruma başta şizofreni olmak üzere, birçok ruhsal bozuklukta rastlanır.

Erken çocukluk otizmi olarak adlandırılan psikozu, ilk kez Alman asıllı ABD’li psikiyatr Leo Kanner tanımlamıştır. Ancak çocukluk otizmi ile şizofreni arasındaki ilişki hâlâ tartışmalıdır. Çocuk iki buçuk yaşını doldurmadan başlayan bu bozukluk, insanlara tepki vermeme, çevresel değişimlerden saplantı ölçüsünde kaçınma, dil gelişiminde temel aksaklıklar ve garip bir konuşma biçimi, sıklıkla da, sallanma türünden, sürekli yinelenen ritmik beden hareketleri gibi özelliklerle belirlenir. Bazı durumlarda çocuk iyileşip yaşamım normal biçimde sürdürebilir; ama bu bozukluk genellikle kronikleşerek kalıcı bir ruhsal sakatlığa yol açar.

kel Bilgili Yanıtın girişi : on 17 Ağustos 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.