İcra dairesi nedir?

İcra dairesi nedir, nerelerde kurulur? İcra dairesi hakkında bili verir misiniz?

Barbie Doktor Soruldu on 23 Temmuz 2017 Kategori : Nedir.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

icra dairesi, icra işlerini yürütmekle görevli devlet makamıdır. Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Sorumlu üst olan icra memuru dışında yeteri kadar yardımcı, yazman, müşabir ve saymandan oluşan icra dairesinin görevi, icra takip başvuruları üzerine borçlulara ödeme ya da icra emri gönderilmesi, bunların kesinleşmesi durumunda da para alacaklarında borçluların mallarının hacz edilmesi, satılması ve elde edilen parayla alacaklıların alacaklarının ödenmesi, konusu paradan başka bir şey olan ilamların da zorla yerine getirilmesidir. İcra dairesi, aynı zamanda bir iflas organıdır. İflas yoluyla takip istemini alan icra dairesi borçluya iflas ödeme emri gönderir. Borçlu itiraz için icra dairesine başvurur. İcra dairesinin iflas konusundaki görev yetkisi, iflas davasından önceki aşamaya ilişkindir. Ticaret mahkemesinin iflasa karar vermesinden sonra asıl görevli merci iflas dairesidir.

kalyu Bilgili Yanıtın girişi : on 23 Temmuz 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.