İdrisiler Kimdir?

İdrisiler kimdir? İdrisi hanedanı ve devleti hakkında bilgi verir misiniz.

kafsinkaf Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2016 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır
En iyi cevap

788’den 974’e kadar 186 yıl Fas’ta hüküm sürmüş bir Arap hanedanı ve devletidir. «Benî İdrîs» (İdrisoğulları) da denilir. Bu hanedan adını, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın büyük oğlu Hz. Hasan’ın torunu Abdullah’ın oğlu I. İdris’ten alır. Soyu Peygamber’e çıkan, nesebi intilâflı olmıyan birkaç islâm hanedanından biridir.

808’de il. İdris, bugünkü Fas şehrini kurarak başkent yaptı ki, bugün hâlâ Fas’ta «evliya» olarak takdis edilir. Daha önceki *20 yılda Cebel ^erhûn’un güneybatı yamacındaki Valîlî şehri başkentti. 925’ten sonra birkaç yıl saltanat fasılası oldu, Miknâse meliki Musa ibni Ebi’l-Afîye saltanat sürdü. Id-rîsîler, önce Bağdat’taki Abbasîler’e, sonra Endülüs (İspanya) Emevîleri’ne, bir ara da (920-925 ve 958-973 arasında) Fâtımîler’e bağlı olmuşlar, hiçbir zaman mutlak şekilde bağımsız kalmamışlardır. Devlet ve hanedan dili Arapça îdi (Bk. Fas), idrîsîler’in yerine onları ortadan kaldıran Endülüs Emevîleri geçmiştir.

AndroidLollipop Çaylak Yanıtın girişi : on 22 Şubat 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.