İlkel Devlet Nedir?

İlkel devlet nedir? İlkel devlet hakkında bilgi verir misiniz?

Goktendustu3elma Çaylak Soruldu on 2 Haziran 2017 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ilkel devlet, kültürel antropolojide, kabileden devlete geçiş süreci içine oturtulan, kuramsal bir toplumsal örgütlenme türüdür. Kabile ile devlet arasındaki büyük açıklığı bir ara aşama ile doldurmak gibi, bir ölçüde betimsel bir işlev taşır. Toplumsal katmanlaşma ve farklılaşma, merkezi yönetim, sınırların akrabalık ilişkileri yerine coğrafi alanlarla tanımlanması gibi özelliklerle nitelenir. Kültürel evrimcilere göre, kabile şefliğiyle karşılaştırıldığında bir toplumsal sistem modeli olarak daha ileri bir örgütlenme aşamasını temsil eder. İlk ilkel devletlerde hükümdara, kabilelerdeki “büyük şef” gibi, dünyevi güçlerin yanı sıra doğaüstü güçler de atfedilmiştir. İlkel devlet ile kabile sistemi arasındaki önemli benzerlikler, soylular kesimini hükümdarın geniş aile çevresinin oluşturması ve bireylerin statülerinin akrabalık ilişkileri açısından hükümdara olan yakınlığa bağlı bulunmasıdır. Dolayısıyla ilkel devletin ilk dönemlerindeki toplumsal katmanlaşma, zenginlik ya da ekonomik kaynaklar üzerinde egemenlikten çok, soy temelinde gelişmiştir.

İlkel devleti kabileden ayıran en önemli özellik ise, bir kurum olarak devletin, iç ve dış tehditlere karşı kendini yasal güce dayanarak koruma yetkisinin bulunmasıdır. Uyruklar, yasalarla ve aile dışındaki yargılama mekanizmalarıyla yönetilir, gerektiğinde zorunlu askerlik hizmetine alınır, vergi ödemeleri istenir, kamu işlerinde çalıştırılabilir. Hükümdar tarımsal zenginliği etkin biçimde denetleyebilir. İlkel devletin coğrafi ve siyasal boyutu, doğrudan denetlediği coğrafi alanla sınırlıdır. Yurttaşlık, devletin denetlediği alanda doğmaktan ya da yaşamaktan kaynaklanır. Genellikle ilkel devletin uyruklarının sayısı kabileninkinden fazladır. İlkel devlet gerek askeri yayılmayla, gerekse barışçı yollarla ilişki kurduğu daha basit bir örgütlenme gösteren (ya da evrimci terimlerle, daha az gelişmiş olan) toplulukları temelinden değiştirir ve çoğu zaman bunları kendi siyasal yapısı içine katar.

Binlerce yıldır dünyanın çeşitli yörelerinde ilkel devlet tipi görülmüştür. Tarih öncesi ilkel devletler arasında, eski çağlardaki Mezopotamya, Mısır, Mezo-Amerika (Meksika, Orta Amerika ve Batı Hint Adaları), Peru, İndus Vadisi ve Çin uygarlıkları sayılabilir. Ayrıca Afrika’daki Asanti İmparatorluğu, Kuzey Amerika’da Çerokiler, Hawaililer, Tahitililer, Polinezyah Tonganlar ve Avrasya’da İskitler örnek gösterebilir.

hulk Doktor Yanıtın girişi : on 2 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.