İlkel Konut nedir?

İlkel konut nedir? İlkel konut hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Goktendustu3elma Çaylak Soruldu on 2 Haziran 2017 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İlkel konut, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve değişik iklimlerde sanayi öncesi koşullarda yaşayan toplulukların geliştirdiği çeşitli barınak türlerine verilen addır. ilkel konutun sayısız biçimi olmakla birlikte, birkaç ana grupta toplanabilir.

Üç ya da daha çok sayıda direği olan, bez ya da hayvan postundan, genellikle koni biçimli çadırlar Sahra’da, Tibet’te, Orta Asya’da, Kuzey ve Güney Amerika’da (vigvam ve tepee) ve daha başka yerlerde yaşayan göçmen topluluklarca çok eskiden beri kullanılagelmiştir.

Çamur ya da kilden daire ya da dikdörtgen planlı kulübeler Afrika’da Sahra’nın güneyindeki bölgelerde, Güney Amerika’da ve başka bazı yerlerde görülür. Çatıları saz ya da yaprakla örtülüdür. Bazı Kuzey Amerika Yerlileri ise vigvamlarını kille kaplamışlardır.

Sibirya’nın kuzeydoğusunda Çakçi ve Koryaklar bir bölümü yer altında olan, damlan toprakla örtülü ahşap konutlar inşa etmişlerdir. Güneydoğu Asya’da ahşap ya da bambu iskeletli evler yapılırken, Çin’in güneybatısında duvarlar bambudan örülmüştür.

Afrika’nın kuzeyinde ve Sahra’daki çoğu dikdörtgen planlı, düz çatılı bazı ilkel konutların duvarları taştan yapılmıştır. Tibet’teki yerleşik halk toplulukları da taş duvarlı, düz çatılı konutlar inşa etmişlerdir. Güney Amerika’nın Peru-Bolivya bölgesinde ise pueblo tipi taş yapı sistemi yaygındı.

Ahşap malzemenin bol olduğu Okyanusya Adalarında evler, bambu lifleriyle birbirine bağlanan aynı boyda ağaç kütükleriyle inşa edilmiştir.

Grönland ve Labrador’da yaşayan Eskimolar taş ve kesekten yapılmış kubbeli evler inşa ederler ve kubbeleri bazen balinanın kaburga kemiğinden yaptıkları kemerlere oturturlar. Eskimoların igluları ise yalnızca Mackenzie Irmağı ile Baffin Adası arasında kalan Kuzey Kutbu kıyılarında görülür.

hulk Doktor Yanıtın girişi : on 2 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.