İlmel Yakin Ne Demektir?

İlmel Yakin nedir, ne demektir? İlmel Yakin hakkında kısa bilgi verir misiniz?

historik Yardımsever Soruldu on 7 Temmuz 2017 Kategori : Dini Bilgiler.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ilme’l-yakin, Kuran’da akıl, düşünce ve nakille ulaşılan bilgidir. Mutasavvıfların ilme’l-yakin, ayne’l-yakin ve hakke’l-yakinbiçiminde sıraladıkları kesin bilgi aşamalarından birincisini oluşturur. Bilginin kesinlik ve doğruluğunu dile getirmekle birlikte kuşkuların giderilmesinde ve kalben doyuma ulaşmada öbürleri kadar etkili değildir; bu özelliği de Hz. İbrahim’in Kuran’da anılan bir öyküsüyle anlatılır: Hz. İbrahim gerçekliğine inandığı halde Tanrı’dan yeniden dirilişin nasıl olacağını kendisine göstermesini ister ve öldürüp parçalayarak tepelere bıraktığı dört kuşun, çağırması üzerine canlanıp kendisine gelmeleriyle tatmin olur. Hz. İbrahim’in yeniden diriliş konusunda istekte bulunuşu ilme’l-yakin, tatmin oluşu da ayne’l-yakin aşamasını karşılar.

Mutasavvıf yazarlardan Kuşeyri’ye göre ilme’l-yakin kanıtlarla ulaşılan bütün akıl sahiplerine özgü olan bilgidir. Hucviri’ye göre ise terim tasavvufta tanrısal yargılar ve dünyasal ilişkiler konusundaki bilgiyi kapsar.

YengecKemal Yardımsever Yanıtın girişi : on 7 Temmuz 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.