İmad-Şahlar Devleti

İmad-şahlar devleti hakkında bilgi verirmisiniz

Antalya Çaylak Soruldu on 23 Şubat 2016 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Yeniçağ’ın başlarında yaşarmış bir Hindistan devletidir. 1490’dan 1572’ye kadar 82 yıl sürmüştür. Bugünkü Berrar ile çevresindeki topraklarda, yani aşağı yukarı 50-60 bin kilometrekare üzerinde kurulmuş bir devletti, XVI. yüzyıl Dekken (Güney Hindistan) tarihinde pek önemli rol oynamıştır,

Devleti kuran hanedan Güney Dekken’den Müslüman Hintli bir aileydi. Elliçpûr şehrini başkent yapmışlardı. Devletin dili Farsça idi. «Imâd-Şahî» devleti denen bu kırallık, Behmenî imparatorluğunun parçalanması üzerine onun yerine geçen 5 Dekken devletinin en küçüğüdür (Bk. Behmenîler). Bu 5 devletten 3’ü Türk’tü. Hükümdarın adlarının sonuna daima «Imad-Şah» gelir; bu tabir, dev-‘ let kurucusunun unvanından alıntruştır.

1572’de 5 Dekken devletinden bîri olan Nizam-Şahlar; İmad-Şahiar’a son verip topraklarını devletlerine kattılar. Sonuncu hükümdar veziri Tufâl Han’ın vesayetinde hüküm sürmüştü; öldürülmüştür. İmad-Şahlar şunlardır :

1) Fethullah Imadu’l – Mülk( 1490-1504);

2) Alâuddin Imad-Şah (1504-1529);

3) Derya Imad-Şah (1529-1560);

4) Burhan Imad-Şah (1560-1572).

Kremlin Çaylak Yanıtın girişi : on 23 Şubat 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.