İndirgenmiş kütle nedir?

İndirgenmiş kütle nedir, özellikleri nelerdir? İndirgenmiş kütle hakkında bilgi verir misiniz?

Midyekabugu Yardımsever Soruldu on 7 Haziran 2017 Kategori : Fizik.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

indirgenmiş kütle, fizikte ve astronomide, titreşen ya da dönen iki kütleli bir sistemin hareketini, matematiksel olarak basit bir biçimde tanımlamak amacıyla ortaya atılan varsayımsal kütledir.

Bu sistemler, Yer-Ay sistemi gibi makroskobik ya da iki atomlu bir gaz molekülü gibi mikroskobik ölçekli olabilir. Sistemdeki her iki kütlenin de kendilerine ait birer kütle merkezi vardır. Ama bu kütleler arasındaki karşılıklı kütleçekimi etkisi, birbirlerinin çevresinde dolanan bu iki kütlenin kütle merkezlerinin arasında bir yerde üçüncü bir kütle merkezine sahip olan dengeli bir sistemin oluşmasına yol açar. Bu ortak kütle merkezinde toplandığı varsayılan ve değeri her zaman kütlesi daha küçük öğenin kütlesinden de küçük olan kütleye, indirgenmiş kütle denir. Bu varsayımsal kütlenin değeri, sistemdeki iki kütlenin çarpımının toplamına bölünmesiyle elde edilir.

YengecKemal Yardımsever Yanıtın girişi : on 7 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.