İnsan Hakları Nedir?

İnsan hakları nedir? Kısaca açıklayan bir yazı yazar mısınız?

mavi Çaylak Soruldu on 15 Kasım 2014 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İnsan hakları, bireylere insan olarak tanınan haklardır. İnsanın devlete karşı sahip olduğu haklara insan hakları denir. İnsan hakları, insanın doğal, vazgeçilmez haklarıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin başlıca maddeleri şunlardır:

1. Bütün insanlar özgür doğarlar. Birbirlerine kardeşlik ve sevgi duygularıyla bağlıdırlar. Hak bakımından eşittirler.

2. Herkes dil, renk, ırk, din bakımından ayrı olsalar bile, insanlık haklarından eşit yararlanırlar.

3. Yaşamak, can güvenliği, özgürlük, her insanın hakkıdır.

4. Hiç kimse, insanlık dışı bir cezaya çarptırılamaz.

5. Kanun önünde herkes eşittir.

6. Herkes hakları çiğnendiğinde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

7. Kimse kanunsuz tutuklanamaz ve sürülemez.

8. Herkesin fikir, vicdan ve din özgürlükleri vardır.

9. Herkes düşüncelerini söylemekte serbesttir.

Anayasamızdaki İnsan Hakları ile İlgili Maddeler:

Madde 10: Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Madde 17: Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek hakkına sahiptir. Hiç kimseye eziyet ve işkence yapılamaz.

Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.

Madde 22: Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Madde 68: Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, bir hukuk devletidir.

BALIK Çaylak Yanıtın girişi : on 15 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.