İnsanın Ekosisteme Verdiği Zararlar Nelerdir?

İnsanın ekosistem üzerindeki etkileri ve verdiği zararlar nelerdir?

biyolog Bilgili Soruldu on 3 Ekim 2014 Kategori : Biyoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Ekosistem ve komünitelerde, meydana gelen denge bozucu değişmeler sadece doğal afetlerden değil, insan faaliyeti ile de ortaya çıkmaktadır. Bu değişmeler, günümüzde çevre kirlenmesi gibi problemlerin doğmasına sebep olmaktadır.

Tabiatta yaşayan organizmaların bütün artıkları, dengelenmiş bir ekosistemde hiç bir zaman zararlı bir birikime sebep olmaz. Çünkü, tabiat içinde bir canlının artık ürünleri bir başka canlının besin kaynağı olabilmektedir. Yani tabiatta öyle bir düzen vardır ki, onun içindeki canlı ve cansız varlıklar belirli bir dengeyi koruyabilmektedirler. Ancak, sanayî inkılâbından, özellikle petrol ve kömür gibi fosil yakıtların enerji hammedesi olarak kullanılmasına geçildikten sonra çevre kirlenmesi artmış, tabiattaki denge insan aleyhine bozulmaya başlamıştır.

Dünyanın birçok bölgesinde nükleer denemeler yapılmıştır. Birçok fabrikanın zehirli artıkları denizlere, tatlı sulara ve atmosfere karışarak çevremizi kirletmektedir. Her geçen gün insanın çevresindeki kirleticilerin hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır. Bu durum, insanın biyolojik varlığını gelecekte daha fazla tehdit edecektir.

Büyük şehirlerdeki hava kirliliğinin artması solunum yolu hastalıklarının da artmasına sebep olmuştur. Hava kirlenmesi kömür ve petrol türünden yakıtların artık ürünlerinin havada belli oranda birikmesiyle meydana gelir. Özellikle, arabaların eksoz gazlarıyla dışarı verdiği kurşun ile sanayî bölgelerinden çevreye yayılan kükürtdioksit çok,etkili birer hava kirleticisidir.

kompo Bilgili Yanıtın girişi : on 3 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.