İnterlingua dili hakkında bilgi

İnterlingua nedir? İnterlingua dilini kim buldu, özellikleri nelerdir? Kısaca bilgi verir misiniz?

YengecKemal Yardımsever Soruldu on 14 Haziran 2017 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Interlingua, latino sine flexione (bükünsüz Latince) olarak da bilinir, uluslararası düzeyde ikinci dil olarak kullanılmak üzere Latincenin basitleştirilmesiyle geliştirilmiş yapay dildir.

İtalyan matematikçi Giuseppe Peano tarafından 1903’te geliştirilmiştir. Ama Latincenin hangi özelliklerinin korunup hangilerinin atılacağı konusundaki belirsizlik, çeşitli “lehçe”lerin doğmasına, karışıklığa ve dilin dar bir çevreyle sınırlı kalarak zamanla ortadan kalkmasına neden olmuştur. 1940’ların sonları ve 1950’lerin başlarında dilbilimci Alexander Gode, Uluslararası Yardımcı Dil Derneği’nin desteğiyle, İnterlinguaya yeni bir biçim vermiş ve uluslararası bilim çevrelerinde kullanılmasını sağlamıştır. Yeni biçimiyle İnterlinguanın dilbilgisi, Esperantonunkinden daha zor değildir. Adın tek bir biçimi vardır (bu, Latincedeki çıkma durumundan alınmıştır); adın cinsi ve durumu yoktur, çoğul -i ile belirtilir. Sıfatların da tek bir biçimi vardır ve sıfatla ad arasında bir uyum gözetilmez. Belgili tanımlık ve eylemlerde kişi ya da sayı çekimi yoktur. Birkaç uluslararası bilimsel dergi makale özetlerini bu dilde yayımlamışsa da, İnterlingua kullanımı yaygınlık kazanamamıştır.

nescafe Yardımsever Yanıtın girişi : on 14 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.