İslam Öncesi Doğal Türk Destanları Nelerdir? Altay, Göktürk ve Uygur

İslam Öncesi Doğal Türk Destanları Nelerdir? Altay, Saka, Göktürk ve Uygur destanları hakkında bilgi verir misiniz?

Begliye Yardımsever Soruldu on 17 Şubat 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İSLAM ÖNCESİ DOĞAL TÜRK DESTANLARI

Altay Türklerinin Destanı

1) Yaratılış Destanı:

Altay Yakut Türklerine ait bir destandır. İnsan ırkının nasıl oluştuğunu Türklerin düşüncesine göre işler. Türklerin bilinen ilk destanı olma özelliğine sahiptir.

Saka Türklerinin Destanları

1) Alp Er Tunga Destanı:

Saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destandır. Alp Er Tunga Orta Asya’daki bütün Türk boylarını birleştirerek Saka devletlerini kurmuşlardır.

2) Şu Destanı:


Büyük İskender’in Türk topraklarına yaptığı seferi ve Türk destandır.

Hun Türklerinin Destanları

1) Oğuz Kağan Destanı:

Hun hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında bölüştürmesini anlatan destandır.

Göktürklerin Destanlar

1) Bozkurt Destanları:

Bir Türk’ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını ve Türklerin sözü edilen kurttan üremesini anlatan destandır.

2) Ergenekon Destanı:

Düşmana yenilen ve Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp, bir demir dağı erittikten sonra kendilerine yol gösteren bir bozkurt önderliğinde yurtlarına dönüp öçlerini alışlarını anlatan destandır.

Uygur Türklerinin Destanları

1) Türeyiş Destanı:

Eski Hun beylerinden biri çok güzel olan kızlarının ancak Tanrılarla evlenebileceğini düşünür. Bu sebeple yüksek bir kule yaptırarak kızlarını tanrılarla evlendirmek üzere buraya yerleştirir. Bir süre sonra kuleye bir kurt gelir. Kızlar bu kurtla evlenirler.

2) Göç Destanı:

Uygur hükümdarı Yuluğ Tigin, Çinlilerle savaşa bir son vermek için oğlu Gali Tgin’i bir Çin prensesi ile evlendirmeye karar verir. Çinliler, prensese karşılık, Tanrı Dağı’nın eteğindeki Kutlu Dağ adındaki kayayı ister. Gali Tigin kayayı verir. Bunun üzerine Çinliler kayayı bir bütün halinde götüremeyecekleri için ufak parçacıklara ayırıp arabalara koyarak Çin’e taşırlar. Memleketteki bütün hayvanlar kendi dillerine bu kayanın gidişine ağlar. Bundan yedi gün sonra Gali Tigin ölür. Kıtlık ve kuraklık başlar. Türkler yurtlarını bırakarak göç ederler.

Gorkem Bilgili Yanıtın girişi : on 17 Şubat 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.