İsrail Arap Savaşları İle İlgili Bilgi

İsrail Arap Savaşları ne zaman olmuştur? İsrail Arap Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, tarihi hakkında bilgi.

halloween Çaylak Soruldu on 14 Ağustos 2019 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İSRAİL – ARAP SAVAŞLARI

İsrail Devleti ile komşu Arap devletleri arasında 25 yıl içinde yapılan dört büyük savaştır.

Birinci savaş ; (1947 – 1949). Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1947’de Filistin’in paylaşılma planını onayladığında karar Yahudilerce kabul edildiği halde Arapların tepkisine neden oldu. İngiliz kuvvetleri Filistin’den çekilirken Yahudiler ile Araplar arasında iç savaş patladı (1947 – 1948 kışı). 14 Mayıs 1948’de de İsrail Devleti ilan edilir edilmez Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye orduları İsrail’e saldırdılar, on gün içinde İsrail (Ordusu bütün cephelerde Arapları geri püskürttü. 500.000 Arabın Filistin’den kaçıp gittiği kısa bir aradan sonra İsrail, Mısır’a saldırarak Necef’i işgal etti. 1949’da Birleşmiş Milletler İsrail ile komşu Arap ülkeleri arasında “ateşkes sağladı. Böylece İsrail hem Necef’te, hem Celile kesiminde yeni yerler elde ettiği gibi. Müslüman kesimi dışında Kudüs’ü de ele geçirdi. Ancak yenilgiye karşın Arap devletleri İsrail’in varlığını kabule yanaşmadılar, bu da yeni çatışmalara yol açtı.

İkinci savaş: (1956)
. Mısır, Süveyş Kanalı’nı devletleştirip ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile askeri antlaşmalar yapınca İsrail, zırhlı birliklerini üç koldan Süveyş üzerine sürdü ve Mısırlıları geriletti. Ertesi gün 30 Ekim 1956’da İngilizler ile Fransızlar Mısır ve İsrail’e ültimatom vererek birliklerini Kanal’ın iki yanında. 16 km. geriye çekmelerini istediler. İsrailliler ültimatomu kabul ettiler, zaten orduları Kanal’dan 30 km. uzakta idi, 3 Kasımda da Şarm el Şeyhi işgal ettiler. Mısır’ın ültimatomu reddetmesi üzerine, Kıbrıs’ta üslenmiş olan İngiliz – Fransız birlikleri Port Sait ve Port Fuat’a çıkarma yaptılar, El Kantara’ya kadar ilerlediler. Ancak SSCB ile ABD’nin baskısı ile saldırılarım durdurmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız kuvvetleri Mısır’dan geri çekildikleri gibi İsrail kuvvetleri de 1948 sınırına çekildiler. Tampon bölgeye barış gücü askerleri yerleştirildi.

Üçüncü savaş: (1967), “Altı Gün Savaşı” olarak da anılır. 21 Mayıs 1967’de Mısır, barış gücü askerlerinin Şarm el Şeyh’i boşaltmalarını istedi, İsrail Devleti’nin Akabe Körfezi’ne girişini yasakladı. Nasır’ın bu kararları Ürdün ve Irak tarafından da desteklendi. 5 Haziranda Mısır ve İsrail karşılıklı olarak saldırıya geçtiler. İsrail Hava Kuvvetleri Mısır uçaklarının hemen hemen hepsini yerde yakalayıp tahrip ederek hava üstünlüğünü sağladı. Bütün Sina’da Mısır Ordusu’nu bozguna uğratan İsrail,Ordusu Süveyş Kanalı’na kadar her yeri ele geçirdi. Öte yandan Ürdün kuvvetleri Şeria Irmağı’nın batısı ile Kudüs’ü İsrail’e terketmek zorunda kaldı. Kuzey cephesinde saldırıya geçen İsrail kuvvetleri Golan Tepelerini ele geçirerek Şam’ı tehdide başladı. Bütün bunlar altı gün (5-10 Haziran) içinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler’in girişimi üzerine ateşkes Mısır, Ürdün ve Suriye tarafından kabul edilince İsrail de ateşkese uydu.

Dördüncü savaş (1973) “Yom Kippur Savaşı” olarak da adlandırılır. 6 Ekim 1973 günü İsrailliler kutsal oruç ve barışma günü olan “Yom Kippur” bayramını kutlarlarken Mısırlılar-Süveyş Kanalı’nı aşarak güneybatıdan, Suriyeliler de Golan Cephesi’nden saldırıya geçtiler. Fas da bir birlikle Suriye’yi destekliyordu. Mısırlılar Süveyş’in doğu yanında ilerlerken Iraklılarla Ürdünlülerin de katıldığı Suriyeliler Hermon Tepesi ile Al Knaytra’yı ele geçirdiler. Beş gün sonra İsrail karşı saldırıya geçti. Al Knaytra’yı geri aldığı gibi Irak saldırısını da durdurdu ve 1967 sınırının da doğusuna geçti. Batı Cephesi’nde İsrail kuvvetleri daha büyük başarı kazandı. Süveyş Kanalı’nı aşarak Mısır’ın Üçüncü Ordu’sunu kuşattı (12 – 20 Ekim). Birkaç gün sonra gene Sovyetlerle Amerikalıların girişimi üzerine Birleşmiş Milletler’ce ateşkes kararı alındı, Mısır ve İsrail 23 Ekimde ateşkesi kabul ettiler. Bir süre sonra Golan Cephesi’nde ateşkes sağlandı. Böylece bu savaştan da İsrail kazançlı çıkmış oldu.

Angara Bilgili Yanıtın girişi : on 14 Ağustos 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.