İyon İle İlgili Bilgi

İyon İle İlgili Bilgi

Goktendustu3elma Çaylak Soruldu on 14 Ağustos 2019 Kategori : Kimya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İYON

İyon elektrik dengesi negatif ya da pozitif yönde ağırlık kazanmış atom ya da molekül. Asit, baz ve tuzların sulu eriyik halindeki niteliklerini ve dolayısıyla elektroliz olgusunu açıklamak için İsveçli fizik bilgini Arrhenius erimiş moleküllerin, tersine bir tepkime ile kendiliğinden iyonlara ayrıştığını varsayan kuramı öne sürmüştür. Buna göre katyonlar, elektron yitirmiş pozitif yüklü atomlar, anyonlar ise elektron kazanmış atomlar ya da moleküllerdir. İyonlara ayrışma derecesi, yani iyonlaşmış molekül sayısının toplam molekül sayısına oranı, söz konusu maddenin doğasına bağlıdır ve sulandırmayla artar.

Elektrolitik iyonların nitelikleri moleküllerinkinden farklıdır ve bunların kimyasal tepkimeleri iyonik denklemlerle yazılır: Na + Cl -= NaCl (Sodyumklorür «yemek tuzu»).

İki elektrot kullanılarak bir eriyik içinde bir elektrik alanı yaratılırsa iyonlar elektrotlara doğru yer değiştirirler ve yüklerini nötr atomlara vererek yitirmiş olurlar. Elektrotlardan akımın geçişi ve elektroliz, olayı böyle açıklanır.

Bazı ışınların (morötesi, x ışını, gamma ışını, kozmik ışınlar) etkisi altında gazlar elektriği iletir duruma gelir, çünkü atomlarından bir bölümü iyonlara dönüşür. Bunlar havada su buharının yoğunlaşması için çekirdek ödevi görürler.

Çok sert suların yumuşatılmasında da iyonlaşma olgusundan yararlanılır. Sulardaki kalsiyum (kireç) ve magnezyum iyonları, özel reçineler kullanılarak sodyum iyonlarıyla değiştirilir.

roketadam Yardımsever Yanıtın girişi : on 14 Ağustos 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.