Kanuni Sultan Süleyman İle İlgili Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğunun en büyük padişahlarından birisi kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile ilgili herkes birer parça da olsa bilgi yazabilir mi?

dizimag Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2019 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
6 Adet Cevap Yer Almaktadır

Ben parça parça yazayım o zaman belki akılda daha iyi kalır

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle

Kanuni Sultan Süleyman devri (1520 – 1566), Osmanlı devletinin en parlak zamanıdır. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl süren padişahlığı zamanında Doğuda ve Batıda birçok savaşlar yaparak Osmanlı ülkesini çok genişletmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman padişah olunca her yandan elçiler geldiği halde Macarlardan kimse gelmedi. Bu sırada Macarlar, Avusturya ve Almanya’ya güvenerek Osmanlı’ya kafa tutuyorlardı. Onun için Kanuni Sultan Süleyman önce Macar işini yoluna koymak istedi. Budin’e gönderilen elçimiz Behram Çavuşun haksız yere öldürülmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman ilk Macar seferine çıktı. Karadan ilerleyen kuvvetli bir Osmanlı ordusu Belgrat kalesinin çevresindeki kasabaları aldıktan sonra şehri kuşattı. Tuna yoluyla gelen bir ince donanma da bu kuşatmaya katıldı. Çetin bir kuşatmadan sonra II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet zamanlarından beri alınması için çalışılan Belgrat kalesi elimize geçti (1521). Bu zafer, Osmanlılara Orta Avrupa’nın yolunu açtı.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle

Belgrat’ın fethinden sonra Osmanlılarla Macarların arası büsbütün açıldı. Bu sırada Macar kralı bulunan Layoş (II. Lui), Almanya İmparatoru Şarlken’in kız kardeşiyle evlenmiş, kendi kız kardeşini de Şarlken’in kardeşi olan Avusturya arşidükası Ferdinand’a vermişti. Bu iki kuvvetli akrabasına güvenen Macar kralı, Belgrat’ın fethinden sonra da Osmanlılarla düşmanlıktan vazgeçmedi. Onun bu düşmanca hareketlerine başka siyasal olaylar da karışınca, Kanunî, Macaristan üzerine büyük bir sefere çıktı.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle

Mohaç Savaşı ve Macaristan’ın Fethi:

Kanuni Sultan Süleyman bir yandan Kral Yanoş’u cezalandırmak, bir yandan da bu sırada kendisinden yardım isteyen Fransız kralı I. Fransuva’ya yardım etmek amacı ile çok kuvvetli bir ordunun başında Macaristan üzerine yürüdü.

Belgrat’tan sonra Macaristan ovalarına giren Osmanlı ordusu, Mohaç denilen yerde Macar kralının komuta ettiği bir Macar ordusunu iki saat gibi kısa bir zamanda yok ederek Macaristan’ın başkenti olan Budin’e (Budapeşte) girdi (1526). Bu suretle bir tek savaşla koca Macaristan ülkesi Osmanlıların eline geçmiş oldu. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan’ı, o sırada yanında bulunan ve Osmanlı egemenliğini kabul etmiş olan Erdel beyi Yanoş’a verdi ve onu Macar Krallığına atadı.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle

Osmanlı – Avusturya İlişkileri. Birinci Viyana Kuşatması (1529):

Kanuni Sultan Süleyman, Macar işlerini bu suretle yoluna koyduktan sonra zaferle İstanbul’a döndü. Fakat onun çekilmesinden sonra Macaristan Krallığının, karısından dolayı kendisine ait olduğunu ileri süren Şarlken’in kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand, Budin’e saldırdı. Kral Yanoş’u yenerek şehri geri aldı. Yanoş, padişahtan yardım istedi. Bunun üzerine Kanuni gene Macar neferine çıktı. Budin’i geri aldıktan sonra Avusturya arşidükü ile savaşmak için Viyana’ya doğru ilerledi. Fakat Osmanlı ordusunun kuvvetinden korkan Ferdinand, Viyana’yı yalnız bırakarak Almanya içlerine çekildi.

Osmanlı ordusu 1529 yılı Eylül sonlarında Viyana önlerine geldi, şehri kuşattı. Fakat Osmanlı ordusu böyle bir kuşatma için hazır değildi. Kanuni Ferdinand’la bir meydan savaşı yapmak için hareket etmişti. Bunun için orduda büyük kuşatma topları yoktu. Hem mevsim de ilerlemiş, havalar soğumuştu. Bunun üzerine üç hafta süren bir kuşatmadan sonra Osmanlı ordusu Viyana’dan çekildi.

Osmanlı ordusunun Viyana’dan çekilmesinden sonra Almanya’dan dönen Ferdinand gene rahat durmadı. Gözü Macar krallık tacında olduğu için yeniden saldırılara başladı. Onun bu hareketleri Kanunî’yi Avusturya seferine çıkmak zorunda bıraktı. 1532 yılında yola çıkan padişah bu sefer Ferdinand’la kesin olarak hesaplaşmak istiyordu. Fakat onun gene korkarak kaçmasından dolayı, Osmanlılar bütün Avusturya topraklarını, hatta Almanya şehirlerini altüst ettiler. Almanya içlerine kadar akınlar yaptıktan sonra çok sayıda ganimet ve esirlerle istanbul’a döndüler, Osmanlı tarihlerinde Kanunî’nin bu büyük seferine Alman seferi adı verilmektedir.

Nihayet Osmanlılarla başa çıkamayacağını anlayan Ferdinand, İstanbul’a elçiler yollayarak padişahtan barış istedi. Yılda 30 000 altın vermek ve Macaristan işlerine karışmamak koşulu ile bir antlaşma yapıldı (1533). Bu suretle Avusturya vergiye bağlandı.

1540 yılında Macar kralı Yanoş ölmüştü. Bunu fırsat bilen Ferdinand yeni baştan Macar tahtına oturmak arzusuna kapıldı. Budin’e saldırarak Osmanlılarla olan barışı bozdu. Bunun üzerine Kanunî gene Macaristan seferine çıktı. Budin’i ve bütün Macaristan’ı ülkesine katarak orayı bir Beylerbeylik haline getirdi, ölen Yanoş Kralın küçük çocuğuna Erdel Beyliğini verdi. Bu suretle tekrar başlayan Osmanlı – Avusturya savaşları aralıklarla 1566 yılına kadar sürdü. Bu tarihte Kanuni Sultan Süleyman son defa olarak Avusturya üzerine yürüdü.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle

Zigetvar Seferi ve Kanuni’nin Ölümü (1566):

Kanuni Sultan Süleyman’ın bu seferi 13’üncü seferiydi, ihtiyar ve hasta olan padişahı Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa, sırf orduya cesaret ve kuvvet versin diye savaşa götürüyordu.

Osmanlı ordusu Avusturya topraklarına girdiği zaman Zigetvar kalesi Komutanı Kont Zerini, ordumuzu basmak istedi. Bunun üzerine padişah önce bu kalenin alınmasını buyurdu. Türk ordusu, Sokollu’nun yönetiminde olarak kaleyi kuşattı. İhtiyar padişah çadırından savaşı seyrediyordu. Yorgun ve hastaydı. Kalenin düşmesi uzayınca üzüntüsünden daha çok hastalandı. Sonunda Zigetvar’ın alınmasından iki gün önce top ve tüfek sesleri arasında öldü (1566).

Sokollu, Kanuni’nin ölümünü ordudan gizledi. Kale düştükten ve askere verilmesi gereken bahşişleri verdikten sonra, padişahın rahatsızlığını öne sürerek orduya dön emrini verdi. Asker hâlâ padişahın ölümünü bilmiyordu. Sokollu, her ihtimale karşı, Kütahya’da bulunan Veliaht Selim’e (II. Selim) mektup yazarak onu, orduyu karşılamak üzere Belgrat’a davet etmişti.

Ordu, Belgrat’a yaklaştığı zaman yeni padişah Selim’in oraya geldiğine ilişkin haber alındı. İşte o zaman Sokollu, ordunun önünden giden cenaze arabasını durdurdu. Askere, Kanunî’nin öldüğünü duyurdu. O anda orduda büyük bir ağıt başladı. Bütün asker, 46 yıldan beri Türk ordusuna komuta eden, onları zaferden zafere koşturan, Türk milletine birçok ülkeler kazandıran bu büyük Türk padişahı için göz yaşları döktü.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.