Kılıç ve Zeka İle İlgili Makale

Kılıç mı daha üstündür zeka mı? Kılıç ve zeka ile ilgili yazı, kompozisyon yazar mısınız.

Batman Çaylak Soruldu on 12 Kasım 2014 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Dünyanın kuruluşundan bu yana, insanlar başkaları üzerindeki tesirlerini iki çeşit kuvvet harcamak suretiyle icra etmişlerdir. Bunlardan biri, maddi kuvvet olan kılıç; diğeri de manevi kuvvet olan zekadır. Fakat bu iki kuvvetten zeka, daima üstün çıkmıştır.

Platon bunu şöyle ifadelendirir : “Yeryüzünde iki kuvvet vardır: Kılıç ve zeka. Çok zaman kılıç, zekâya mağlûp olmuştur.”

Zeka, kuvvetiyledir ki, nice girift addolunan meseleler halledilmiş ve aşılmaz sanılan kaleler yerlere serilmiştir.

Netice olarak denilebilir ki, kılıç da zekanın eseri olduğuna göre daha bu konuda söz gerekir mi bilmem?

mehmetyavas Bilgili Yanıtın girişi : on 12 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.