Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi

Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi nasıl olur? Açıklar mısınız?

YengecKemal Yardımsever Soruldu on 19 Haziran 2018 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ

> ilamsız icranın konusu para alacaklarıdır. Ancak kiralanan taşınmazın icra yoluyla tahliyesinde (KTİYT) istisnai olarak bir şeyin yapılması (bir yükümlülüğün yerine getirilmesi) ilamsız icraya konu olmaktadır. Söz konusu yükümlülük kiracının taşınmazı tahliye etmesidir. Burada alacaklı, taşınmazın sahibi, borçlu ise taşınmazda kiracı olarak bulunan kimseyken, alacak hakkı da “taşınmazın tahliye edilmesi” olmaktadır.

> Taşınmazın sahibi iki nedenden ötürü taşınmazın tahliyesini talep edebilmektedir: Kiranın ödenmemesi ve kira sözleşmesinin süresinin-dolması.

Bu iki nedene bağlı olarak alacaklı takip talebi – tahliye talebi ile icra dairesine başvurmaktadır. İcra dairesi başvuru üzerine borçluya ödeme emri-tahliye emri göndermek suretiyle kiracıyı uyarmaktadır. Burada da borçlunun tahliye emri-ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

> Sonuç itibariyle taşınmaz sahibinin haklı çıkması durumunda icra dairesi cebri icra yoluyla taşınmazın tahliyesini gerçekleştirerek alacak hakkının gereğini yerine getirmektedir.

mahalle Çaylak Yanıtın girişi : on 19 Haziran 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.