Kişilik ile Kültür arasındaki ilişki

Kişilik ile kültür arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde açıklarmısınız

kompo Bilgili Soruldu on 3 Kasım 2014 Kategori : Sosyal Hayat.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Kişilik, insanın doğuştan getirdiği kalıtımsal bazı özellikleriyle, eğitimle sonradan indiği diğer özelliklerin bütünüdür. Kişiliğin doğuştan gelen yönü mizaç, eğitimle sondan edinilen yönü karakter adını alır. İnsan, dünyaya belli bir kişiliğe sahip olarak gelmez. Sadece toplumun bir üyesi olma eğilimi ve gelişme gücüyle gelir. İstidat, bireyin doğuştan getirdiği belli konulardaki gelişme gücüdür. Doğan çocuk, organizması üzerine etki yapan çeşitli toplumsal etkenler aracılığıyla birey hâlini alır. Onun bir birey olabilmesi için dili olmalıdır. Dili aracılığıyla da çeşitli düşünce ve amaçlara ulaşması beklenir. Aynı çevrede yaşayan, aynı kültürden etkilenen insanlar, benzer düşünce ve maçlar edinirler. Toplumun kültürü, geniş ölçüde kendisini oluşturan bireylerin kişilikli biçimlendirir. Bir Türk çocuğu, bir Avustralya kabilesinde doğup büyüse farklı delerlere sahip olacak, örneğin, çiğ et yiyebilecektir. Doğuştan getirdiği özellikler, o kabiledeki toplumsallaşma süreci ile şekillenecek ve kişiliği o doğrultuda, o kültüre uygun olarak oluşacaktır.

Kişinin kendi kendisini değerlendirme biçimine benlik adı verilir. “Ben kimim?”, “Ben nasıl biriyim?”, “Başkaları beni nasıl görüyor?” sorularına kişinin vereceği cevaplar onun benliğini oluşturur. Buna göre benlik, bir kişinin kendisini ve çevresini algılayış tarzıdır. Bireyin kendisi ve bir çok toplumsal davranışları hakkındaki yargısını belirleyen şey, onun başkalarının kendisi için ne düşündüğünü bilmesi, tutum ve davranışlarını buna göre düzenlemesidir. Bu nedenle kişinin çevreye uyum süreci olan toplumsallaşma, benlik gelişiminde çok önemlidir.

Görüyoruz ki kişilik kültürle yakından ilişkilidir. Kişiliğin bir yönü, toplumsallaşma yoluyla kültürün edinilmesi sonucu belirlenmektedir. Ayrıca, diğer kişilerin kendisini ne şekilde gördüğü birey için önemli olmakta ve birey davranışlarını ona göre ayarlamaktır. Bu yolla, aynı kültür çevresinde yetişen bireyler, kendilerine özgü kişilik özellikleri yanında, toplumun geneli tarafından paylaşılan o kültüre özgü özellikleri de taşımaktadırlar. Bir toplumun kendisine özgü olan kültür özelliklerine kültürel kimlik denir. Her birey, içinde yaşadığı toplumun kültürel kimliğini yansıtır. Bu nedenle, bir İrlandalı bir İngiliz’den; bir Alman bir Türk’ten farklıdır.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 3 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.