Kızılay’ın görevleri nelerdir?

Kızılay’ın görevlerini maddeler halinde yazar mısınız?

sevim Yardımsever Soruldu on 1 Eylül 2014 Kategori : Eğitim.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

KIZILAYIN GÖREVLERİ

1 — Barışta:

a) Hemşire, ebe ve hastabakıcı yetiştirir.

b) Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler açar.

c) Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilâtı kurar.

ç) Salgın hastalıklarla, halkın sağlığını ilgilendiren, sel, zelzele ve çocuk ölümlerine karşı savaşır.

d) Barışta ve savaşta görevini iyi yapabilmek için malzeme hazırlar.

e) Yardıma muhtaç hasta, sakat ve malûllere yardım eder.

f) Büyük yangınlar ve âfetlerde zarar görenlere, başka ülkelerden yurdumuza topluca gelen göçmenlere gerekli yardımı sağlar.

g) Kurtarıcı ve ilk yardımcıları yetiştirir.

h) Kızılay gönüllü teşkilâtını kurar, üyelerini eğitir.

i) Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder.

j) Sağlık ve sosyal yardım için dernek amaçlarına uygun şartlı bağışlar kabul

eder.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 1 Eylül 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.