Klasik ve Edimsel Koşullanma Farkı

Klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın frakı nedir? Maddeler halinde karşılaştırmasını yapar mısınız?

YengecKemal Yardımsever Soruldu on 13 Şubat 2018 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

1. Tepkisel davranışlar zaten organizmada var olan ve bir uyarıcı tarafından ortaya çıkarılan davranışlar İken (salya salgılama, kalp atışı, heyecanlanma, terleme, korku vs), edimsel davranışlar bir uyarıcıya bağlı olarak ortaya çıkmazlar. Organizma tarafından bilinçli, istekli ve iradeli olarak ortaya konulurlar.

2. Tepkisel koşullanmada uyarıcılar davranıştan önce gelir, edimsel koşullamada ise uyarıcılar, davranıştan sonra gelir.

3. Tepkisel koşullanmada organizmada pasiftir ve genellikle göstereceği davranış bilinir. Edimsel koşullanmada ise organizma aktiftir ve göstereceği davranış önceden bilinmez.

4. Tepkisel koşullanma daha çok duyuşsal davranışlarla ilgili iken (kalp atışı, korku, kaygı, heyecan vs.) edimsel koşullanma iradeli olarak yapılan bilinçli davranışlarla ilgilidir.

5. Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışık, bir ses gibi belirli bir olaydır ve organizmanın gösterdiği tepkiseldir. Edimsel koşullanmada ise uyarıcı uzun süreli ve birçok öğesi olan bir durumdur ve organizmanın tepkileri tesadüfidir.

6. Klasik koşullanmada davranış, tıpkı uyarıcı gibi bellidir. Edimsel koşullanmada ise davranış rastlantısaldır. (tesadüfidir)

7. Klasik koşullanmada pekiştirme davranıştan bağımsızdır. Edimsel koşullanmada ise pekiştirme davranışa bağlıdır. Organizma doğru davranışı yaparsa pekiştirilir.

8. Klasik koşullanmayla korku, kaygı, hoşnutluk gibi duygusal tepkilerin pek azı açıklanabilmektedir. Oysa edimsel koşullanma yoluyla tepki ve eylemlerin pek çoğu açıklanmaktadır.

yakarimdolarlari Yardımsever Yanıtın girişi : on 13 Şubat 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.