Kontrol Çaprazlama nedir?

Biyolojide kontrol çaprazlaması nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Midyekabugu Yardımsever Soruldu on 28 Aralık 2017 Kategori : Biyoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

(Kontrol çaprazlama)

Baskın özelliği gösteren bir ferdin genotipinin homozigot mu, heterozigot mu olduğunu belirlemek için yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlaması denir.

Örneğin genotipi bilinmeyen bir siyah kıllı (B ?) kobayın genotipini araştırmak için bu kobay, ressesif özellikteki beyaz kıllı (bb) bir kobayla çiftleştirilir. Meydana gelen döllerin hepsi siyah kıllı ise, genotipi araştırılan kobay homozigottur. (BB) Eğer döllerden bir tanesi bile beyaz kıllı olursa genotipi sorulan kobay heterozigottur. (Bb).

Kedi Bilgili Yanıtın girişi : on 28 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.