Kota Nedir? Kotanın Anlamı ve Kısa Açıklamasını Yazar mısınız?

Kota Nedir? Kotanın Anlamı ve Kısa Açıklamasını Yazar mısınız?

aaa111 Çaylak Soruldu on 3 Nisan 2020 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Kota kelimesinin ticari anlamda, sanatsal anlamda ve ekonomik anlamda bir kaç farklı anlamı vardır. İlk olarak ekonomik alandaki anlamından bahsedersek herhangi bir ülkedeki ithal edilmesine karar verilmiş malların hangi çeşide ait olacaklarını, hangi oranlarda gönderileceklerini ve hangi miktarlarda olacaklarını belirtilen listelere verilen isim kotadır. Ticari olarak anlamı yine herhangi bir ülkede ithal edilmesine karar verilen malların ithal sırasında belirli bir sınırda tutulması olayına kota denmektedir.

Sosyal açıdan anlamı herhangi bir dernekte ya da herhangi bir kuruluşta bir gruba tanınan kontenjan insiyatifidir. Sanatsal olarak kotanın anlamı bir takım ülkelerde sinemalarda bir süre oynatılması zorunlu hale getirilen yerli filmlerinin sayısının vizyondaki yabancı filmlere oranlanmasıdır. Kotanın en çok kullanıldığı anlamı ekonomi ve ticaret alanındaki anlamıdır. Uluslararası olarak gerçekleştirilen ticaretlerde, ithal mal miktarının ülkenin hükümeti tarafından bir takım değerlerle sınırlandırılması işlemi kotadır ve bu kotalar gümrük tarife kotaları ve global kotalar olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. Global kotalarda sadece ve sadece ithal edilmesi kararlaştırılan malların miktarı belirlenir.

Gümrük tarifeleri kotasında ise belirlenmiş bir ithalat miktarının sınırına kadar ödenmekte olan gümrük vergisi normal kabul edilirken, bu belirlenmiş sınırın ötesine geçilmesiyle birlikte tarifelerin yeniden ücretlendirilmesi işlemi yapılmaktadır. Kotalar söz konusu olduğunda ülkenin hükümetleri tarafından belirlenmiş miktarlar ve meblağlar bulunmaktadır, bu miktarlar ve meblağlar aşıldığı süreçlerde hükümetler malın ithaline izin vermemektedir.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 3 Nisan 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.