Köy Toplumsal Grubunun Özellikleri

Köy toplumsal grubunun, yapısının özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

Barbie Doktor Soruldu on 11 Ocak 2018 Kategori : Coğrafya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Köy toplumsal grubunun özellikleri şunlardır:

• Üretim etkinlikleri aile içinde gerçekleştirilir.

• Eş türden (homojen) bir yapı gösterir. İnsanlar; dil, din, ırk, eğitim gibi özellikleri açısından benzerdir.

• Toprak üzerinde yer değiştirme azdır.

• Bireyler gelir, eğitim düzeyi, meslek vb. bakımlardan durağan, az değişim gösteren bir statüler ilişkisine sahiptir.

• İnsanlar, ailelerin saygınlığına göre bazı statülere sahip olurlar. Örneğin; köyün geniş topraklarına sahip, ekonomik açıdan güçlü, sevilen ve sayılan bir ailenin çocuğunun statüsü yüksek olur. Bu yüksek statü, o kişi ölünceye kadar devam eder.

• Üyeleri arasında güçlü bir mekanik dayanışma görülür. İnsanlar, benzer işleri paylaşarak birbirlerini tamamlarlar.

• Aile baskısı fazladır. Geleneksel büyük aile tipleri bulunur.

• Resmi olmayan denetim güçlüdür. Gelenek, görenek, töre ve âdetlerin etkisi fazladır. Ayıplama, kınama, dışlama gibi yaptırımlar yaygındır.

• İnsanlar; gelenek, görenek, töre, âdet ve din kurallarına bağlıdır. Batıl inançlar yaygındır. Bu nedenle, köy grubu yeniliklere açık değildir. Toplumsal değişme yavaştır. Bunun nedeni, köyün başka gruplarla ilişkilerinin az olmasıdır.

Günümüzde tarımda makineleşmenin sağlanmasıyla köylerde toplumsal değişmenin hızlandığı gözlenmektedir. Tarımda makineleşme üretim miktarını artırmış fakat insan gücüne duyulan gereksinimi azaltmıştır. Bu ilişkiler, geleneksel köy yapısını değiştirmiştir. Köyde toplumsal değişmenin hızlanmasında kitle iletişim araçlarının da rolü fazla olmuştur.

AdemEfendi Çaylak Yanıtın girişi : on 11 Ocak 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.