Kültürün dil, eğitim ve sanatla ilişkisi nedir?

Kültürün dil, eğitim ve sanat ile ilişkisini kısaca açıklar mısınız?

Angara Bilgili Soruldu on 5 Mayıs 2016 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Kültürün Dil, Eğitim ve Sanatla İlişkisi

a. Kültür – Dil İlişkisi: Dil, kültürün maddi olmayan bir öğesidir. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını dil ile ifade ederler. Bu nedenle dilin kullanılmasının toplumların gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Dil, kültürel öğeleri kuşaktan kuşağa aktarır.

b. Kültür – Eğitim İlişkisi: Kültürel öğeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumları ile kültürel değerler düzenli, sistematik, bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir.

c. Kültür – Sanat İlişkisi: Sanat, duyguların, düşüncelerin, estetik olarak ifade edilişi sonucu ortaya çıkar. Duyguların ve düşüncelerin ifadesiyle toplum, doğa ve birey yeniden yorumlanır ve anlamlandırılır. Sanat hem kişisel hem de evrensel – kültürel bir özellik taşır. Sanat, sanaçtılar aracılığıyla kültüre yeni manevi öğeler katar.

mehmetyavas Bilgili Yanıtın girişi : on 5 Mayıs 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.