Kurtuluş Savaşının İlkleri Nelerdir?

Kurtuluş Savaşının ilklerini listelermisiniz

Kagan Çaylak Soruldu on 1 Ekim 2014 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

İlk Haber. — 10 nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı’nın ilk savaşla ilgili haberi Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 13 nisan 1920 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

İlk Kanun. — Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce çıkarılan ilk kanun Hıyanet-i Vataniye Kanunudur. Kabul tarihi 29 nisan 1920’dir.

İlk Mütareke. — Türkler’le Fransızlar arasında ilk mütareke 30 mayıs 1920’de yapılmıştır. 18 haziran 1920’de Fransızlar’ın Zonguldak’ı işgali dolayısiyle bu mütareke kendiliğinden bozulmuştur.

İlk Uçuş. — Kuva-yı Milliye u-çakları Ankara üzerinde ilk defa 31 mayıs 1920 tarihinde uçuş yapmışlardır.

İlk Af. — İnegöl cephesinde firar suçundan idama mahkûm 9 er, idam edilecekleri sırada, o bölgeyi teftişe gelen Mustafa Kemal (Atatürk) görmüş, idamlarını önleyerek affettirmiştir.

İlk Türkçe Telgraf. — İstanbul’ un 16 mart 1920 tarihinde işgali üzerine İngilizler Türkçe telgraf muhaberesini yasak etmişlerdi. Bu yasak 10 eylül 1920 tarihinde kaldırılmış, Türkçe telgraf kabulüne başlanmıştır.

İlk Milletvekilliğinden Iskat. — Düşmanlarla işbirliği ederek memleket aleyhine silâh kullandığı için Saruhan Milletvekili Reşit Bey 8 ocak 1921’de Millet Meclisi’nce verilen kararla milletvekilliğinden ıskat edilmiştir.

İlk Zafer. — Muntazam kuvvetlerle yapılan ilk savaş 10 ocak 1921 tarihinde zaferimizle son bulan Birinci İnönü Savaşı’dır.

İlk Deniz Kuvvetimiz. — 1921 başında Osmanlı donanmasının faal olarak yalnız iki gemisi vardı: Preveze, Aydınreis. İstanbul’a dönme emrini dinlemiyen bu iki ahşap gambot, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Karadeniz kıyılarımıza istasyoner olarak gönderilmişti. Bunlar, Kurtuluş Savaşımızın ilk deniz kuvvetidir.

İstiklâl Marşı’nın İlk Yayınlanışı. — İstiklâl Marşı’nın güftesi 17 şubat 1921’de ilk defa Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanmıştır. Bu şiirin Türkiye Büyük Millet Meclisince Devletin resmî marşı olarak kabulü 12 mart 1921’dir.

Batı ile İlk Siyasi Antlaşma. — Batı devletlerinden biriyle ilk siyasi antlaşma 20 ekim 1921’de Fransızlar’la aramızda imzalanan Ankara İtilâfnamesidir.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 1 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.