Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler) nelerdir? Maddeler halinde açıklar mısınız?

Sheldon Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

♦ Saltanatın kaldırılması

♦ Halifeliğin kaldırılması

♦ Şerriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması

♦ Eğitim-öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kapatılması

♦ Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

♦ İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması

♦ Yabancı okullarda okutulan ders kitaplarındaki dinsel sembol ve işaretlerin kaldırılması

♦ Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi

♦ Medeni Kanun’un kabul edilmesi

♦ 1928’de anayasadan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılması

♦ 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

fragman Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.