Laiklik İlkesinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Laiklik ilkesinin genel özelliklerini maddeler halinde açıklayınız?

Sheldon Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Laiklik İlkesinin Genel Özellikleri

♦ Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

♦ Toplumsal ihtiyaçların din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla karşılanması amaçlanmıştır.

♦ Kişilere din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır.

♦ Toplumun taassuba yönelmesi önlenmek istenmiştir.

♦ Özgür düşüncenin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

♦ Laiklikte devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve uygulatmaya çalışması yoktur.

♦ Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

♦ Türk toplumunun batılılaşmasına, çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.

Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Bütünleyici İlkeleri

♦ Akılcılık ve bilimsellik

fragman Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.