Madde, Atom, Molekül, Element Bileşik nedir? Açıklayınız

Madde, atom, molekül, bileşik, element nedir, özelliklerini kısaca açıklayın.

mahmut Çaylak Soruldu on 15 Ekim 2014 Kategori : Kimya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan; tanecikli yapıda bulunan her şeye madde denir.

Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. Yani tüm maddeler atomlardan oluşur.

Aynı cins veya farklı cins en az iki atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan yapılara molekül denir.

Maddeler; saf maddeler ve saf olmayan maddeler (karışımlar) şeklinde sınıflandırılır.

Elementler, tek cins atomdan oluşur. Atomik (• •) veya moleküler olabilir. Sembollerle gösterilir. (Fe, O, N gibi). Doğada yaklaşık olarak 110 element bulunur.

Bileşikler, iki veya daha fazla farklı tür atomun kendi özelliklerini yitirip yeni özellikler kazanarak ve belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları saf maddelerdir. Bileşiklerin yapısında en az iki tür atom ancak tek cins molekül bulunur. Kendilerine ait element sembolleri kullanılarak oluşturulan formüllerle gösterilir.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 15 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.