Maraş, Adana Gaziantep ve Urfa’nın Kurtuluş Savaşındaki rolü

Maraş, Adana, Gaziantep, Urfa şehirlerimizin Türk Kurtuluş Savaşıında ne gibi rolleri olmuştur?

burslu Çaylak Soruldu on 26 Kasım 2017 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Mondros ateşkes anlaşması koşullarını tutmayan İngilizler, 1919 ocak ayında Hatay ve Musul’a girmişler, Antalya ve dolaylarını da İtalyanlar işgal etmişlerdi.
İngilizler Musul’dan başka diğer girdikleri yerlerde pek az kaldılar. Sevr antlaşması projesine göre buraları Fransızlara bıraktılar. Fransızlar 1919 yılı temmuzunda Adana, Maraş ve Urfa’ya girdiler.

Yerli Ermenilerle birleşerek Türklere karşı zorbalık yapmaya başladılar. Bunun üzerine adı geçen bu şehirlerimizde düşmana karşı millî çeteler kuruldu. Hele Maraş bölgesinde yaşayanlar düşmanların taşkınlıkları karşısında, hemen silâha sarıldılar. 22 gün gece gündüz devam eden sokak savaşlarından sonra, Fransızlar ve onlarla beraber çalışan Ermeniler, Maraş’tan kaçmak zorunda kaldılar (12 şubat 1920).

Maraşlıların bu hareketi diğer işgal altında bulunan şehirlere de örnek oldu. Adana, Kozan, Urfa ve Antep’te savaşlar başladı. Urfalılar 9 nisan 1920′ de düşmanı memleketlerinden kovdular. Bunun üzerine Fransızlar hiç değilse Antep’ te tutunmak istediler. Büyük bir kuvvetle şehri kuşattılar. Bu suretle İstiklâl Savaşımızın en şanlı bir savunması başladı. 10 ay süren Antep savunması Anteplilerin bin bir kahramanlıkları ile doludur. Şehir cephesi ve yiyeceği kalmayıncaya kadar kendisini savundu. 8 şubat 1921’de düştü. Büyük Millet Meclisi İstiklâl Savaşında göstermiş oldukları bu kahramanlardan dolayı Maraş’a İstiklâl Madalyası, Antep’e de Gazi sanını verdi. Sonradan bu şehirlerimizin isimleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir.

Gene ateşkes başlarında Antalya ve Muğla’ya girmiş olan İtalyanlarla bu cephede esaslı bir çarpışma olmadı. İtalyanlar bir süre sonra Türk gücü karşısında buralarda daha fazla kalamayacaklarını anlayarak girdikleri yerleri bıraktılar.

historik Yardımsever Yanıtın girişi : on 26 Kasım 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.