Mezhep ne demek?

Mezhep nedir ne demektir? Başlıca mezhepler hangileridir?

historik Yardımsever Soruldu on 30 Aralık 2015 Kategori : Dini Bilgiler.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Mezhep, yol, usul ve takip edilen metot gibi anlamlara gelmektedir.

Fıkhî mezhepler İslam’ın ibadet ve muamelât (günlük işlerle ilgili kurallar) konusunda uygulamaların nasıl olacağına dair ortaya çıkan görüşlerin sistemli bir hale getirilmesidir.

Dini bir kavram olarak ise Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmış olup, zamanla meydana gelen dinî problemlere çözüm bulma biçimidir.

En yaygın olan belli başlı mezhepler Hanefîlik, Hanbelîlik, Şafiîlik ve Malikîlik gibi Ehl-i Sünnet doktrinine ait ekoller ile Caferilik gibi Şiilik doktrinine ait ekollerdir.

anguilla Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Aralık 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.