Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar nelerdir?

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar, devrimler nelerdir? Maddeler halinde yazar mısınız?

fragman Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

♦ Ülkenin işgalden kurtarılması ve bağımsızlığın sağlanması

♦ TBMM’nin açılması

♦ İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması ve Misakı iktisadi kararlarının alınması

♦ Kapitülasyonların kaldırılması

♦ Düyun-u Umumiye idaresi’ne son verilmesi

♦ Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

♦ Ulusal ekonomiye geçerek, yabancı işletmelerin millileştirilmesi

♦ Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

♦ Reji idaresinin (tütün tekeli) yabancılardan satın alınması

♦ Yerli tüccarın yabancı tüccarlara karşı korunması için gümrük vergilerinin yükseltilmesi

♦ Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması

♦ Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe okutulması

♦ Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

♦ Türk Dil Kurumu’nun kurulması

karsiyakali Yardımsever Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.