Muhasebenin Bölümleri Nelerdir?

Muhasebe kaça ayrılır? Muhasebenin bölümleri nelerdir? Kısaca açıklar mısınız?

Zoe Yardımsever Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Muhasebenin Bölümleri

Her işletmenin amaç ve faaliyetlerinin farklı olmasından dolayı, muhasebenin bölümleri her kaynakta farklı farklı yapılmaktadır. Muhasebe; genel olarak genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere üç bölüme ayrılabilir.

1- Genel Muhasebe (Finansal Muhasebe): Genel muhasebede, mali nitelikteki olaylar ve işlemler hiçbir analize ve değişmeye uğramadan kaydedilir, işletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkları elde ettiği kaynaklan genel muhasebe hesapları yardımıyla görülebilir.

2- Maliyet Muhasebesi: Üretim işletmelerinin kullandıkları muhasebe bölümüdür. Üretim işletmelerinin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin belirlenmesi, üretim giderlerinin denetlenmesi ve işletmenin çeşitli konularda karar almasına yardımcı olunması maliyet muhasebesinin görevidir.

3- Yönetim Muhasebesi: Genel muhasebeden ve maliyet muhasebesinden elde edilen verilerin kullanılarak, yeni veriler üretecek işletme yöneticilerinin karar almada gereksinme duydukları sayısal bilgileri sağlayan muhasebe bölümüdür.

Geleceğe yönelik projelerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde yönetim muhasebesinden yararlanılır.

mektebim Çaylak Yanıtın girişi : on 14 Ekim 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.