Mühürdar Kimdir?

Osmanlıda ki mühürdar kimdir ve ne iş yapardı

Gorkem Bilgili Soruldu on 21 Ekim 2015 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Eskiden sadrazamların, valilerin imza yetkisini kullanan görevlilere «mühürdar» denirdi. «Mühr-ü hümâyun»u (padişah mührünü) kullanma yetkisi olanlar ise «nişancı» diye anılırdı. Sadaret, şeyhülislâmlık dairesi gibi devlet dairelerinde de mektupçular, yazı işleri büroları, gerekli yazıları son şekliyle hazırlarlar, mühürdarlar da bunları sadrazam, vali ve benzeri kimselerin mührünü basarak geçer hale koyarlardı.

Yamruyumru Çaylak Yanıtın girişi : on 21 Ekim 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.