Müslümanların bilim ve medeniyete katkıları nelerdir? Kısaca

Müslümanların bilim ve medeniyete olan katkılarını kısaca açıklar mısınız?

kompo Bilgili Soruldu on 9 Mart 2015 Kategori : Dini Bilgiler.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

MÜSLÜMANLARIN BİLİM VE MEDENİYETE KATKILARI

Pozitif Bilimler

Matematik

Trigonometrideki tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs kavramları ile bazı maddelerin özgül ağırlığını gösteren cetveller; matematikteki ondalık sistemler; logaritmanın sistemleştirilmesi; denklem ve integral hesaplaması gibi matematiksel ifadeler örnek verilebilir.

Astronomi

Astronomi cetvelle» hazırlanmış, usturlap adı verilen alet bulunmuş, ekliptiğin eğim derecesi doğru biçimde hesaplanmış, yıldızların hareketleri incelenmiştir.

Tıp ve Eczacılık

Tıp alanında önemli eserler verilmiştir, ibni Sina’nın Eş-Şifa ve El-Kanun fit-Tıp, Ebu Bekir Razi’nin Havi adlı eserleri örnek verilebilir.

Ayrıca fizik ve kimya alanında önemli buluşlar ve eserler verilmiştir.

Dini İlimler

Müslüman Türk bilginleri tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi alanlarda önemli eserler vermiş; İslam’ın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

mehmetyavas Bilgili Yanıtın girişi : on 9 Mart 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.