Nirguna nedir?

Hindu felsefesinde nirguna nedir? Nirguna hakkında bilgi verir misiniz?

kel Bilgili Soruldu on 6 Eylül 2017 Kategori : Felsefe.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Nirguna (Sanskrit dilinde “nitelikleri olmayan”), geleneksel Hindu felsefe sistemi Vedanta’nın temel kavramlarından biridir. Temelini Brahman’ın herhangi bir nitelikten yoksun mu (nirguna), yoksa belli nitelikler taşıyan (saguna) bir varlık mı olduğu sorusu oluşturur.

Advaita okulu, Hint kutsal metinleri Upanishad’ların bazı bölümlerine dayanarak, Brahman’ın her türlü kutuplaşmanın ötesinde olduğunu, bu yüzden de insani terimlerle nitelenemeyeceğini öne sürer. Dolayısıyla Brahman kendini öbür büyüklüklerden ayıran bir nitelik taşıyamaz, çünkü kendisi bir büyüklük değil her şeydir.

Bu akımın temel metni, Brahman’ın neti-neti (“ne o, ne bu”) olarak tanımlandığı Brihadaranyaka Upanishad’dır. Brahman’a nitelikler yükleyerek saguna düşüncesini doğuran metinler, Advaita okuluna göre ancak tefekkür için bir hazırlık olabilir. Öteki okullara, özellikle Vişishtadvaita gibi tanrı inancını vurgulayan Vedanta okullarına göre ise Tanrı (Brahman) her türlü kusursuzluğa sahiptir ve kutsal metinlerde yadsınanlar yalnızca kusursuz olmayan niteliklerdir.

Kedi Bilgili Yanıtın girişi : on 6 Eylül 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.