Nitrik Asit İle İlgili Bilgi

Nitrik asit nedir, özellikleri nelerdir? Nitrik asidin elde edilmesi, yapısı, kullanım alanları ile ilgili bilgi.

drina Çaylak Soruldu on 3 Ekim 2019 Kategori : Kimya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Nitrik Asit

Nitrik Asit; \displaystyle (HN{{O}_{3}}), nitrat asidi olarak da bilinir, yüksek derecede aşındırıcı, renksiz ve dumanlı sıvıdır. Laboratuvarlarda çok kullanılan bir ayıraç olmasının yanı sıra sanayide gübre ve patlayıcı üretiminde yararlanılan önemli bir hammaddedir. Zehirleyicidir ve şiddetli yanıklara yol açar.

Nitrik asit ilk simyacılardan bu yana bilinen ve kullanılan bir bileşiktir. Nitrik asit üretimine ilişkin ilk ‘yöntem (potasyum nitratın derişik sülfürik asitle ısıtılması) 1648’de Alman kimyacı Johann Rudolf Glauber tarafından geliştirildi. Ardından 1776’da Antoine-Laurent Lavoisier yapısında oksijen bulunduğunu, 1816’da Joseph-Louis Gay-Lussac ile Claude-Louis Berthollet de kimyasal bileşimini saptadı.

Nitrik asit üretiminde yararlanılan başlıca yöntemlerden biri amonyağın bir katalizör eşliğinde yükseltgenmesine dayanır. 1901′ de Alman kimyacı Wilhelm Ostwald’in geliştirdiği bu yöntemden amonyak gazı platin bir katalizör eşliğinde hava ya da oksijenin etkisiyle önce azot monokside, sonra da azot diokside yükseltgenir; daha sonra azot dioksit gazı sudan geçirilerek nitrik asit biçiminde soğurulur. Ağırlıkça yaklaşık yüzde 50-70 oranında nitrik asit içeren bu çözelti sülfürik asitle birlikte damıtılırsa susuz nitrik asit elde edilir.

Nitrik asit ısıtıldığında bozunarak su, azot dioksit ve oksijene dönüşür. Kuvvetli bir asittir; -42°C’de donar, 83°C’de kaynar. Sulu çözeltilerinde tümüyle iyonlaşarak hidrojen ve nitrat iyonlarına ayrışan bu bileşik çok güçlü bir yükseltgeyicidir. Amonyakla tepkimeye girerek gübrelerin temel bileşeni olan amonyum nitratı, gliserin ve toluenle tepkimeye girerek de patlayıcı olarak yararlanılan nitrogliserin ve trinitrotolueni oluşturur. Ayrıca metallerin oksit ya da nitratlarının ve nitroselülozun hazırlanmasında da önemli rol oynar.

Christophe Çaylak Yanıtın girişi : on 3 Ekim 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.