Oğuz Kağan Destanı’nda ne anlatılıyor?

Oğuz Kağan Destanı’nda ne anlatılmaktadır? Oğuz Kağan Destanı kimin hayatıdır, konusu nedir, bilgi verir misiniz?

nescafe Yardımsever Soruldu on 4 Aralık 2017 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı’nın teması Oğuz Kağan’ın hayatıdır. Destan boyunca hareketli bir tip olarak karşımıza çıkan Oğuz Kağan, sosyal ve siyasi ortamın gereği olarak birçok yükümlülüğün altına girmiş, bunların gereği olarak da birtakım eylemler gerçekleştirmiş.

Oğuz Kağan, dünya edebiyatlarının destan türünde ortaya konmuş eserlerinin birçoğunda olduğu gibi doğduğu andan itibaren olağanüstü nitelikler taşıyan, korkusuz, halkı için elinden gelen her şeyi yapan, hatta elinden gelenin de ötesinde eylemler gerçekleştiren bir kahraman olarak betimlenmiştir.

Oğuz Kağan’da, Hun hükümdarı Mete olduğu kabul edilmektedir. Sonuçta Mete de bir insandır ve Mete’nin destanda anlatıldığı gibi olağanüstü nitelikler taşıması bilimsel bilginin ışığı altında değerlendirildiğinde imkansızdır. Ama destanlar, mitlerin insan ve toplum hayatında belirgin izler bıraktığı dönemlerden kalan eserlerdir. Bu metinlerde anlatılan kişiler, gerçek yaşamda olağanüstü nitelikler taşımasalar da bunların yaptıkları eylemler, toplum tarafından olağanüstü kabul edilmiş, nesilden nesile aktarılan söylenceler yoluyla da bu kanı pekiştirilmiştir. Mete’nin içinde bulunduğu toplumsal yapıdan çok farklı yaşam biçimlerinin egemen olduğu günümüz toplumsal yapısında elbette Oğuz Kağan gibi kişiler olmayacaktır. Bunun olması da bilimsel açıdan mümkün değildir. Ama her toplumun kahramanlara ihtiyacının olduğu da sosyal bir gerçekliktir. Toplum, kendisinin beceremediği işleri beceren, büyük zorlukları kendisi için değil, toplumun çıkarı için aşan, kendisini halkı için feda edebilecek kahramanları arar her zaman. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve edebî eserler bu açıdan incelendiğinde toplumdaki bu beklentinin ne kadar belirgin olduğu görülecektir.

AdemEfendi Çaylak Yanıtın girişi : on 4 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.