Olağanüstü Hal Sebepleri Nelerdir?

Olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri sebepleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

YanlisAnlama Yardımsever Soruldu on 12 Ocak 2017 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Sebepleri;

• Tabii afet,

• Tehlikeli salgın hastalıklar

• Ağır ekonomik bunalım,

• Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle (bu durumda MGK görüşü şart), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, “Milli Güvenlik Kurulunun” da görüşünü almak zorundadır.

• Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunuiur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.

OHAL her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

mehmetyavas Bilgili Yanıtın girişi : on 12 Ocak 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.