Osmanlı Demokrat Fırkası Hakkında Bilgi – Ne Zaman Kim Tarafından Kuruldu?

Osmanlı Demokrat Fırkası Hakkında Bilgi – Ne Zaman Kim Tarafından Kuruldu?

18 Yardımsever Soruldu on 15 Nisan 2020 Kategori : İnkılap Tarihi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Osmanlı Demokrat Fırkası, Fırka-i İbad olarak da bilinir, II. Meşrutiyet döneminde kurulan siyasal parti.

II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a geçen, İttihad-ı Osmani Cemiyeti kurucularından İbrahim Temo yönetimi fiilen elinde tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile uyuşmazlığa düşünce yeni bir fırka kurmaya girişti. Resmen 6 Şubat 1909’da kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası, kısa bir süre sonra patlak veren 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) nedeniyle sağlıklı gelişme olanağı bulamadı. Bu girişime önce düşünsel düzeyde katılan Abdullah Cevdet, Mısır’da yayımlamakta olduğu İçtihad dergisi aracılığıyla ve partinin yayın organlarına yazılar yazarak desteğini sürdürdü, ayrıca 1911’e değin partinin ikinci başkanlığını üstlendi. Partinin önde gelen üyeleri arasında Fuad Şükrü, Ahmed Rıfat, Pertev Tevfik ve Bezmi Nusret (Kaygusuz) bulunuyordu. Parti programında ve yayın organlarında işçi haklan savunuluyor, reji idaresi ve yabancı şirketler sert biçimde eleştiriliyordu.

Çok geçmeden İttihat ve Terakki’nin tepkisini çeken partinin çalışmaları iktidar yetkililerince önlenirken, İbrahim Temo’ya da siyasal yaşamdan ayrılması için baskıda bulunuldu. Hakimiyet-i Milliye, Hukuk-i Beşer, Genç Türk, Âzad, Selamet-i Umumiye gazetelerinin desteğine karşın önemli bir etki yaratamayan Osmanlı Demokrat Fırkası, 5 Aralık 1911’de yapılan genel kurulda Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılma kararı aldı.

Musiki Çaylak Yanıtın girişi : on 15 Nisan 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.