Osmanlı Devletinde Dil ve Edebiyat Konusu Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı devletinin dili nedir, edebiyat alanındaki çalışmalar nasıldır? Osmanlı Devletinde dil ve edebiyat hakkında bilgi.

gambol Bilgili Soruldu on 19 Şubat 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Osmanlı Devletinde Dil ve Edebiyat;

Arap alfabesini kullanan Osmanlı Devleti’nde resmi dil Türkçe’dir. Bütün resmi kayıtlar Osmanlıca tutulmuştur.

XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Türkçesi’nde Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımı artmıştır.

Osmanlı padişahları şairleri desteklemişler ve kendileri de şiirle ilgilenmişlerdir. XVI. yüzyılda Osmanlı edebiyatı; divan edebiyatı, tasavvuf (tekke) edebiyatı ve halk edebiyatı olarak üç farklı alanda gelişme göstermiştir.

Tanzimat Dönemi’nde Batı’nın etkisinde gelişen edebiyat daha çok tercüme eserlerle kendisini göstermiştir. XX. yüzyıl başında ise Osmanlı edebiyat anlayışı, milli bir nitelik kazanmıştır.

Divan edebiyatında Baki, Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, Nef’i, Nabi, Nedim; halk edebiyatında Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal; tasavvuf edebiyatında Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi, Kaygusuz Abdal adlarını günümüze kadar ulaştıran eserler meydana getirmişlerdir.

Musiki Çaylak Yanıtın girişi : on 19 Şubat 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.