Osmanzade Ahmet Taip hayatı

Osmanzade Ahmet Taip hakkında bilgi verirmisiniz.

Sinek Çaylak Soruldu on 21 Nisan 2015 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Lale Devri şairlerindendir. İstanbulda doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Ruznameci Osman Efendinin oğludur. Medrese tahsilini bitirdikten sonra müderris oldu. Bir müddet sonra da kadılığa getirildi. Son vazifesi Mısır Mollalığıdır.

Ahmet Taip, lll. Ahmet’in padişahlığı ve Damat ibrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında ilim ve sanatiyle kendisine geniş bir şöhret sağladı. III. Ahmet İbrahim adlı şehzadesinin doğumu üzerine şairin yazdığı bir kasideyi pek beğenerek ona «Sultan-üş-Şuara» (Şairler Sultanı) unvanını verdi. Ahmet Taip nükteli sözleri ve sanattaki hüneri sayesinde Lâle Devrinin önde gelen şahsiyetlerinden biridir.

Başlıca eserleri «Divan», «İcmal-üt-Teva-rih’», Sadrazamların hayatlarını anlatan «Hadikat-üI-Yüzera» dır. Ayrıca Arapçadan yaptığı bazı tercümeleri de vardır.

SWOT Çaylak Yanıtın girişi : on 21 Nisan 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.